Hrad Bouzov
Toto místo byste určitě neměli při navštěvě památek vynechat. Hrad Bouzov je v kontextu romantického historizujícího stavitelství 19. století v našich zemích jedinečným dokladem inspirace středoevropskou středověkou architekturou oproti dominujícímu vlivu stavebního romantismu západoevropské provenience. Představuje unikátní doklad památkového objektu - muzea, koncepčně vybudovaného pro návštěvnickou veřejnost. Z hlediska prezentace organicky spojuje formy muzeální a interiérové instalace.

ZOO Olomouc
Pro ty co mají rádi zvířatka je možnost návštěvy ZOO v Olomouci na Svatém kopečku. Informace o dopravě Vám rádi podáme.

Adresa:
Zoologická zahrada Olomouc
Svatý Kopeček
Darwinova 29

Zámek Úsov
Dnes znám spíše jako lovecko - lesnické muzeum. Nabízí expozice mnoha druhů živočichů od hmyzu až po šelmy. Původní hrad byl postaven v polovině 13. století. Po dobytí a poničení švédskými vojsky v 17. století byl přestavěn na barokní zámek. Této přestavby se ujal italský architekt Domenico Martinelli.

Expozice muzea, kromě živočichů všech možných druhů, nabízí také ukázky pytláckých zbraní. Dále zde najdeme galerii L. Bartoše, významného šumperského malíře.

Mladečské jeskyně
Soustava puklinových chodeb s krápníkovou výzdobou. Jeskyně jsou významné paleontologické a archeologické naleziště. Celková delká chodeb přesahuje 1 km, avšak přístupných je asi 400 metrů. Nacházejí v Olomouckém okrese nedaleko chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

CHKO Litovelské Pomoraví
Mezi Mohelnicí a Olomoucí se řeka Morava vine jako modrá tepna širokou nivou. Její vody omývají ploché štěrkové náplavy, jenž jsou domovem kulíků říčních a pisíků, a strmé břehy, kde své nory hloubí bobři či ledňáčci. Přirovnáme-li Moravu k tepně, pak srdcem oblasti jsou lužní lesy, které společně se systémem tzv. selských hrází plnily již od středověku také protipovodňovou funkci.

Mohelnická jezera
Proto toto místo se používa název "bagr". Skvělé místo pro přírodní koupání.